Fulltecknad kursdagen i processrätt

Redan 10 dagar innan sista anmälningsdag fulltecknades kursdagen i processrätt. Nu jobbar vi på att få fram fler platser.

Kul att det är så stort intresse för juridik tycker vi på Juristakademien.

Vänligen
Nordiska Juristakademien

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *