Kompetensutveckling för Juridiklärare

Öka din kunskap

Många juridiklärare söker möjligheter till att öka sin kunskap och hålla sig uppdaterade på det senaste inom deras ämne – dock är det svårt idag att hitta distansutbildningar inom juridik.

Bygg din erfarenhet och nätverka med andra lärare inom juridik.

Skaffa dig en strategi för kompetensutveckling för juridiska ämnen på gymnasienivå.

Vårt mål är att öka kvalitén på den juridiska utbildningen.

Information

Avgift
Avgiften, som Nordiska Juristakademien AB fakturerar, framgår av prislistan. Moms tillkommer. Fakturan översändes till anmäld person om inget annat anges i anmälan.

Anmälan
Anmälan om deltagande sker till Sten Björkblom, sten.bjorkblom@juristakademien.se.  Anmälan är bindande. Däremot är byte av deltagare tillåtet och avgiftsfritt.

Upplysningar
Nordiska Juristakademien AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid kursledarens förhinder vid sådan tidpunkt att likvärdig ersättare inte går att anlita eller vid för lågt deltagarantal.

Lokaler
Finalerna i Skol-SM sker på Stockholms universitet varje år i April eller Maj månad.

Kompetensutveckling
Dina elever kommer snart möta framtiden och det är verktygen du ger dem som de kommer ta med sig dit. I dagens moderna och föränderlig tid kan det vara ovärderligt med moderna och uppdaterade verktyg.