Till våra tävlande deltagare

Anmäl, obligatoriskt för deltagande, din skola senast den 20 december till peter.reivall@saldoteknik.se med angivande av preliminärt antal lag. Ni som hittills bara anmält er skola ber vi sända in en ny anmälan med preliminärt antal lag.

Provet sker den 5 februari mellan kl 09-12. Till Provet får som hjälpmedel endast lagbok eller okommenterad lagtext användas.  

Ansvarig lärare mejlar proven, med respektive lag namngivna/identifierbara, på eftermiddagen den 5 februari till Erik Ullholm via mejladressen som anges på provet.

Resultaten redovisas c:a. 3 veckor efter provet där också de åtta lagen som gått vidare till finalerna torsdagen den 16 respektive fredagen den 17 maj presenteras.

Vi räknar med, och hoppas få, närmare 300 deltagande lag detta vårt 23 tävlingsår. För rättning av proven erfordras betald abonnemangsavgift. 

Lycka till önskar vi samtliga skolor och lag, Sten Björkblom

Provet sker måndagen den 5 februari 2024 kl 09 – 12

Torsdagen den 16 maj 2024 (la Petite Finale), 4 lag

Fredagen den 17 maj 2024 (la Grande Finale), 4 lag