Skrivningen 2022 med facit

1poängsfrågor

 Svara inte med enbart ja/nej eller annat enstaka ord , utan med åtminstone så mycket motivering/kommentarer att det syns att svaret inte bara är en gissning!

Om Du gör lagrumshänvisningar, svara inte med  enbart en hänvisning till lagrummet eller med en avskrift av lagtexten, utan tala om med egna ord vad Du utläser ur bestämmelsen!

Skriv läsligt!

Fråga 1.

Hur återkallar man en ställningsfullmakt?

Fråga 2

Hur återkallar man en toleransfullmakt?

Fråga 3

I vilken omfattning är sambor underhållsskyldiga mot varandra? I vilken omfattning har de arvsrätt efter varandra?
Fråga 4

Kan någon mer än säljaren vara skadeståndsskyldig för fel enligt KKöpL ?

Fråga 5

Kan någon mer än köparen ha rätt till skadestånd av säljaren enligt KKöpL?

Fråga 6

Affärsinnehavaren Gnide´n har köpt en frysdisk av tillverkaren Isander. De finns på samma ort.

Transporten av frysdisken utförs av transportfirman Kutrygg AB. Vem står för risken för frysdisken under transporten?

Fråga 7

Är det Jordabalken, Köplagen eller Konsumentköplagen som är tillämplig, när en privatperson köper en andel i en bostadsrättsförening för att bo i en lägenhet i fastigheten som ägs av bostadsrättsföreningen. Köpet sker av en privatperson men genom förmedling av en fastighetsmäklare?

Fråga 8

Är det straffrättsligt någon skillnad på medhjälp och medverkan?

Fråga 9

Vilken betydelse har det för ett fastighetsköp att säljarens namnteckning inte är bevittnad?

Fråga 10

I en kommersiell tvist hävdar säljaren att det avtalade priset är 120.000 kr. köparen påstår att man kommit överens om 110.000kr. Vem har bevisbördan för sitt prispåstående  om säljaren fakturerat 120.000 kr ?

3-poängsfrågor 

(samma principer för svarsmotivering som i föregående avsnitt)

Fråga 1

Grossisten Marias Grönsaker AB erbjuder i ett skriftligt anbud  detaljisten Lillens Kvartersbod AB att köpa 100 kartonger tomater till ett pris av 200 kr kartongen. Lillens Kvartersbod AB accepterar brevledes i tid, men accepten omfattar endast 40 kartonger.

a) Är avtal slutet ?

b) Om inte vad krävs ytterligare för att ett avtal ska vara slutet?

Svara med angivande av lagrum!

Fråga 2

Ivan Kröger är delägare i bolaget Öken &Träsk  Fastigheter  (alternativt Enkelt bolag, Handelsbolag, Kommanditbolag eller Aktiebolag)

Blir ett avtal som han i den egenskapen ingår i bolagets namn bindande för bolaget , om det är 

a) ett enkelt bolag?

b) ett (ordinärt) handelsbolag?

c) ett kommanditbolag?

d)ett aktiebolag

Fråga 3

Konkurrenslagen riktar sig mot tre typer av konkurrensbegränsningar.

a) Vilka är typerna?

b) Vid vilken av typerna aktualiseras det s.k. bagatellundantaget?

c) Endast en av typerna är undantagslöst förbjuden. Vilken?

Fråga 4

Peder Tjäder avlider och han efterlämnar sönerna Sadrak, Mesak och Abadnego samt en kvarlåtenskap på 800.000 kr.

Vidare finns ett testamente efter Peder , vari han donerat 600.000 kr till Veterinärhögskolan att användas för forskning om de psykiska konsekvenserna av impotens hos tamkaniner.

Veterinärhögskolans rektor ser till att testamentet delges i behörig ordning , men det finns endast ett vittnes påskrift på det.Sadrak . som sett sitt salladsland förintat av grannens förrymda kaniner väcker klandertalan. Mesak , som är en djurvänlig själ, nöjer sig med att påkalla

jämkning av testamentet. Abadnego som finner forskningen ifråga angelägen– han har uppfattat den som inriktad på kaninägarnas psyken– godkänner testamentet. Fördela egendomen!

Fråga 5

Liselott Pjatteryd. 67år, är ute på skogspromenad i Rimbo-trakten med sin tax Edward, som för tillfället går utan koppel.Plätsligt attackeras Edward av revirinnehavaren, dvs en varg. I förtvivlans raseri angriper Liselott vargen med sitt enda tillgängliga vapen , ett rosablommigt paraply. Till sin, vargens och Edwards förvåning lyckas hon spetsa vargen på paraplyet så effektivt att den faller ihop.

Vargen avlivas sedermera av tillstädeskommen polis och Edward lappas ihop hos den lokale veterinären. Något senare kallas Liselott till polisförhör som misstänkt för jaktbrott. Hon invänder att hon handlat i nödvärn. Är det en hållbar invändning? Vad skulle hon alternativt kunna åberopa till sitt fredande.?

Skol-SM 2020 i juridik är klara!

Vinnare av Skol-SM 2020
Vi gratulerar vinnarna av Skol-SM 2020

STORT GRATTIS!

Vi tackar övriga final lag för deras kämparglöd.

Paragrafryttarna från Katedralskolan, Lund
Lag 1 från Värmdö gymnasium, Stockholm
Justitia från Mora gymnasium
Laga kraft från Östra real, Stockholm
Jurisarna från Folkuniversitetets gymnasium, Trollhättan
Lag 2 från Hulebäck gymnasium, Härryda

Vinnarna är korade i Skol-SM 2018

Finalerna i Skol-SM i juridik 2018 är avklarade och vinnarna är korade! Startfältet bestod av 108 lag från 30 skolor runtom i Sverige. Efter delprov 1 gick åtta lag vidare till final… Stort tack till alla lagen över hela Sverige för ert hårda arbete och insats!

Vinnare av Grande Final blev Göteborgs Högre Samskola

Vinnare av Petite Final blev Kunskapscentrum Markaryd!

Ett stort grattis till vinnarna och ett stort tack till alla skolor som deltagit!

Vi får i efterhand ge en eloge till Katedralskolan i Lund. De var kvalificerade till Grande-finalen, men pga. tekniska komplikationer upptäcktes detta först efter att final lagen redan var meddelade. Det är första gången i tävlingens historia denna miss har uppstått. Vi kommer att förbättra rutinerna för nästa år för att undvika detta.

 

Ytterligare redovisning från tävlingen kommer.

 

/Juristakademien

Skol-SM finalister

Finalisterna som gått vidare är följande:

 

 

För de skolor/lag som gick till final kommer vidare instruktioner skickas via e-post. 

Till de skolor/lag som ej gick till finalomgången vill vi rikta ett stort tack för er medverkan och hoppas återse er nästa år med nya tävlingssugna lag. Bra kämpat! 

Vinnarna är korade!

Finalerna i Skol-SM i juridik 2017 är avklarade och vinnarna är korade! Startfältet bestod av 110 lag från 30 skolor runtom i Sverige. Efter skrivningsdelen gick åtta lag vidare till final…

Vinnare av Petite Final blev Kunskapscentrum Markaryd!

Vinnare av Grande Final blev för första gången någonsin två skolor: Danderyds Gymnasium och Katedralskolan i Lund!

Ett stort grattis till vinnarna och ett stort tack till alla skolor som deltagit!

 

Ytterligare redovisning från tävlingen kommer.

 

/Juristakademien