Seminarium

Kompetensutveckling för Juridiklärareöka din kunskap

Många juridiklärare söker möjligheter till att öka sin kunskap och hålla sig uppdaterade på det senaste inom deras ämne – dock är det svårt idag att hitta distansutbildningar inom juridik.

Bygg din erfarenhet och nätverka med andra lärare inom juridik.

Skaffa dig en strategi för kompetensutveckling för juridiska ämnen på gymnasienivå.

Vårt mål är att öka kvalitén på den juridiska utbildningen.

Information

Avgift
Avgiften, som Nordiska Juristakademien AB fakturerar, framgår av prislistan. Moms tillkommer. Fakturan översändes till anmäld person om inget annat anges i anmälan.

Anmälan
Anmälan om deltagande sker till Sten Björkblom, sten.bjorkblom@juristakademien.se.  Anmälan är bindande. Däremot är byte av deltagare tillåtet och avgiftsfritt.

Upplysningar
Nordiska Juristakademien AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid kursledarens förhinder vid sådan tidpunkt att likvärdig ersättare inte går att anlita eller vid för lågt deltagarantal.

Lokaler
Finalerna i Skol-SM sker på Stockholms universitet varje år i April eller Maj månad.

Kompetensutveckling
Dina elever kommer snart möta framtiden och det är verktygen du ger dem som de kommer ta med sig dit. I dagens moderna och föränderlig tid kan det vara ovärderligt med moderna och uppdaterade verktyg.


Juristakademien Kick-off mötet den 18 augusti

Referat
Juristakademien, Kick-Off mötet den 18 augusti 2023 på Stockholms universitet.
Morgonen började kl 10 med en Ramlösa och en fralla …
Som vanligt inledde Sten Björkblom, som moderator och skapare av både verksamhetsidén och tillika företaget Juristakademien, med att hälsa de 30(!) deltagande lärarna välkomna.
Därefter på förmiddagen fick vi med hjälp av vår domare Erik Ullholm, dels ta del av hans
innehållsrika erfarenhet både som lärare, domare och chefsjurist i den sk verkligheten. dels närma oss juridikens innersta väsen och vidare hur vi kan hantera våra rättegångsspel på hemmaplan med våra respektive elever.
Eftermiddagen, ett AI seminarium med advokaten Anders Perméus där han inledde med att berätta om sin bakgrund. Att han var tungt belastad med kunskap i ämnet framgick tydligt, inte minst då han tillsamman med Sten(!) och några andra var med och startade företaget Lexly och tech-bolaget Pactumize. Det sistnämna fick via storbildsskärm illustrera seminariets tema AI och närbesläktade IT Gymnasielektor Eva Lundberg, läroboksförfattare (LEX Privatjuridik) och Skolverkets ämnesexpert i juridik avslutade med information om liggande förslag till Gymnasiereform 2024. Att intresset var stort framgick av alla frågor som genererades. Sakkunskapen imponerade på alla.

Sammanfattning. Som jag upplevde det, en seminariedag som gav mersmak. Mycket starka insatser från både våra föredragshållare och inte minst från vår moderator Sten som briljerade med sina kloka kommentarer. Stämningen var genomgående god och applåderna många, dvs nöjda seminariebesökare. Vi återkommer i oktober/november. OBS Vi räknar med att i oktober utkomma med ett kompendium innehållande övningsuppgifter.
Vid tangentbordet Skrivaren, Peter
PS Eftermiddagen innehöll också en kaffepaus med dopp, allt införskaffat av undertecknad. DS

Kl 10 -12

Rättegångsspel, att skapa och leda samt tävlingsfrågor.

Erik kommer att redovisa synpunkter från de tidigare tävlingarna och ge synpunkter inför kommande Skol SM. Erik har varit domare i Skol-SM de senaste två åren. Erik verkar också som bolagsjurist. Han har vidare undervisat i juridik på KTH samt haft flertalet andra uppdrag i företagsvärlden.

Erik Ullholm

Kl 13 – 15

AI i juridiken

Hur kommer framtidens jurist och dennes arbetsuppgifter att påverkas av AI? Vad innebär digitaliseringen för företagens avtalshantering? Man kan ibland få intrycket att AI förväntas vända upp och ned på allt och att det nästan är för sent att hinna anpassa sig. Så är det emellertid inte. Jurister är vidare konservativa och försiktiga varelser som inte är så lättflörtade. Även om tekniken och nya verktyg tillgängliggörs, så krävs en rejäl granskning och stegvis implementering, innan detta tas i bruk och får genomslagskraft. Anders Perméus har arbetat som advokat/jurist i drygt 25 år med fokus på IT och processföring. Därtill grundare av två legal tech-bolag; Lexly och Pactumize. Han kommer att beskriva hur han tror att juristers arbetsmetoder kommer att utvecklas framöver och hur morgondagens avtalshantering på företag kommer att se ut. Han kommer även att visa hur ett modernt avtalsverktyg fungerar.

Anders Permèus

Kl 15 – 16

Kort om den nya läroplanen, Skol-SM i juridik och en sammanfattande diskussion om dagen och vår gemensamma ämnesframtid.

Moderator

Som moderator verkar Sten Björkblom som var initiativtagare till de juridiska kurserna på gymnasierna och till Skol SM i juridik. Sten var vidare, före sin pensionering, under många år universitetslektor på Stockholms universitet. Vidare är Sten verksamhetsledare på Juristakademien.

Välkomna

Sten Björkblom


Liten presentation av föreläsare vid seminariet den 18 augusti

Moderator: Sten Björkblom

Sten Björkblom har tidigare varit univ.lektor i Handelsrätt vid Stockholms universitet och kommer att vara moderator och inledare vid seminariet. Han var initiativtagare till de juridiska kurserna på gymnasiet och skoltävlingen. Han arbetar för närvarande med att införa kurser i Livskunskap i Skolan från förskola t.o.m. högstadiet. Skolan behöver deltaga förebyggande mot mobbing, gängkriminalitet och skjutningar Det måste börjas tidigt.

Anders Parmeus är en av Sveriges ledande IT-rättsadvokater och har även undervisat på Stockholms universitet och vid ett flertal tillfällen också för jurister.

Erik Ullholm är bolagsjurist på Riksbyggen och har varit domare under de sista två åren i Skol-SM.

Vi hoppas vi kan bidra till att ännu mer förstärka kvalitén på juridikutbildningen på gymnasiet.

De höga antagningspoängen visar att ungdomar har förstått värdet på kurserna.

Välkomna
Sten Björkblom