Nyheter

230530

Juristakademien – Vårt planerade höstprogram 2023

Vi arbetar för framtiden med juridikutbildningarna på gymnasierna

Augusti

Kick-off möte Juristernas hus, Stockholms universitet

Kl 10-12 den 18 augusti

  1. Den nya läroplanen, remissvaret (se här) /Eva Lundberg
  2. Skol-SM i juridik Sammanfattning, utveckling /Sten Björkblom

KL 13-15

Rättegångsspel, att skapa och leda samt tävlingsfrågor /Erik Ullholm

Kl 15-16

IT/AI juridik / Advokat Anders Parmeus

Vårt pris: 2.000 kr medlemmar + moms (icke medlemmar 2.800 kr + moms)

Oktober/November

Seminarium: Vi återkommer här med ett högintressant ämne i höst (okt/nov)

December

Anmälan till Skol-SM i juridik 2024

I det fall gymnasiereformen 2025 offentliggjorts planeras ett informationsmöte

Om svar anhålles senast den 12 juni till: sten.bjorkblom@juristakademien.se

OBS! Max 25 deltagare!

Väl mött

Sten Björkblom

PS  På omstående sida presenterar vi våra professionella föredragshållare den 18 augusti

Vår hemsida och vårt Fb-konto uppdateras löpande. DS


Liten presentation av föreläsare vid seminariet den 18 augusti

Moderator: Sten Björkblom

Sten Björkblom har tidigare varit univ.lektor i Handelsrätt vid Stockholms universitet och kommer att vara moderator och inledare vid seminariet. Han var initiativtagare till de juridiska kurserna på gymnasiet och skoltävlingen. Han arbetar för närvarande med att införa kurser i Livskunskap i Skolan från förskola t.o.m. högstadiet. Skolan behöver deltaga förebyggande mot mobbing, gängkriminalitet och skjutningar Det måste börjas tidigt.

Anders Parmeus är en av Sveriges ledande IT-rättsadvokater och har även undervisat på Stockholms universitet och vid ett flertal tillfällen också för jurister.

Eva Lundberg har tidigare varit förstelärare i juridik vid Danderyds gymnasium. Hon ledde Danderyd till ett flertal vinster i Skol-SM i juridik. Dessutom läroboksförfattare (LEX-serien).

Erik Ullholm är bolagsjurist på Riksbyggen och har varit domare under de sista två åren i Skol-SM.

Vi hoppas vi kan bidra till att ännu mer förstärka kvalitén på juridikutbildningen på gymnasiet.

De höga antagningspoängen visar att ungdomar har förstått värdet på kurserna.