Exempel / Facit

Skrivningen Skol-SM i juridik 2024

Skrivningen Skol-SM i juridik 2023

Prov den 1 februari 2023; skrivtid mellan 09:00-12:00

1-poängsfrågor (10 frågor)

Svara inte bara med ja/nej eller annat enstaka ord, utan med åtminstone så mycket motivering/kommentarer att det syns att svaret inte bara är en gissning! När Ni gör lagrumshänvisningar, svara inte med enbart en hänvisning till lagrummet eller med ren avskrift av lagtexten, utan tala om med egna ord vad Ni utläser ur bestämmelsen! Efter tid för skrivning åligger det respektive lärare att översända svaren till erik.ullholm51@gmail.com. Erik Ullholm kommer då att inom någon/några dagar skicka en bekräftelse på att Ert mejl har kommit honom till handa. Om Ni inte erhåller en sådan bekräftelse åligger det respektive lärare att skyndsamt meddela Erik Ullholm på ovan angiven adress att bekräftelse saknas och då även ånyo överända provsvaren till Erik Ullholm.

Fråga 1

Vad det är för skillnad mellan ett besittningsskydd för en lokalhyresgäst och ett besittningsskydd för en bostadshyresgäst. Motivera svaret och ange lagrum!

Fråga 2

Räkna upp fyra typer av rättskällor inom den svenska rättskälleläran samt ange vem som är ”avsändare”, dvs vem som skapat rättskällan, i respektive fall.

Fråga 3

Skenavtal är som huvudregel ogiltiga. Det finns dock undantag från denna princip. Nämn ett sådant undantag. Ange relevant lagrum!

Fråga 4

Olle går in som ny delägare in i Fem Dunkar HB; Fem Dunkar HB driver en restaurangrörelse. Olle köper sin andel av Pettersson som var med och bildade bolaget. Pettersson bildade bolaget tillsammans med Lundström som alltjämt är delägare. Det finns en hel del gamla skulder i bolaget. Leverantören Glögga AB har fordringar som hänför sig till tiden både före och efter att Olle köpt Petterssons andel. Vem eller vilka fysiska personer blir betalningsansvariga för Glöggas AB fordringar? Motivera och ange relevanta lagrum!

Fråga 5

Mats, en kompis till Bengt, har länge varit intresserad av att köpa Bengts cykel. På förmiddagen idag postade Bengt ett brev till Mats där han skrev att Mats får köpa cykeln för 500 kronor om han bara hör av sig inom en vecka. På lunchen blir Bengt erbjuden 800 kronor för cykeln av en annan kompis, Börje. Kan Bengt ta tillbaka löftet till Mats och i stället sälja cykeln till Börje för 800 kr? Motivera och ange lagrum!

Fråga 6

Malin avlider och efterlämnar maken Birger samt två bröder, Filip och Fredrik. Malin efterlämnar vid sitt frånfälle 200 000 kronor i giftorättsgods och inga skulder. Birger har 100 000 kronor i giftorättsgods och inga skulder. Antag att ett prisbasbelopp är 45 000 kronor.

 1. Hur skall tillgångarna fördelas efter Malins död? Motivera och ange även lagrum!
 2. Förklara vilken skillnad det skulle ha blivit om Malin i stället testamenterat allt till sin kusin Harry? Motivera och ange även lagrum!

Fråga 7

Teresia har en 11 årig son, Oskar, med uppenbar musikalisk talang. För att talangen skall kunna odlas ordentligt inköper Teresia en begagnad flygel av privatpersonen Sten. Vid köpet finns flygeln hos säljaren. För att transportera flygeln från Sten till Teresia anlitas transportfirman Spelet HB. Tyvärr brandskadas flygeln allvarligt av en olyckshändelse innan det hunnit transporteras ända hem till Teresia. Under vilka förutsättningar är hon ändå skyldig att betala fullt pris för flygeln, om branden inträffade hos säljaren alternativt under transporten? Vad blir svaret på frågan om säljaren i stället varit en Musikaffär? Motivera och ange relevanta lagrum!

Fråga 8

Simon är på väg hemåt i natten. Han har sovit över hos en flickvän i Västerås. Utanför Enköping kör han på, vad han tror, ett rådjur. Motivera och ange relevanta lagrum!

 1. Vad åligger det Simon att göra?
 2. Vilken sanktion kan Simon drabbas av om han bara kör hem och anmäler skadan till sitt försäkringsbolag för att utfå försäkringsersättning för en skadad lyckta på bilen?

Fråga 9

Anita har blivit delgiven en stämning i ett tvistemål. Hon tycker dock att frågan är så ”dum” att tingsrätten måste förstå att hon inte kan vara skyldig den där snorkiga Erika några pengar för att hon råkade stöta till henne i kassan till Systembolaget så att Erikas påse med vinflaskor gick sönder. Därför slängde Anita alla senare brev från tingsrätten. Det tyckte dock tingsrätten som utdömde det yrkande beloppet till Erika genom en tredskodom. Vad bör Anita nu göra om hon inte vill betala något till Erika i enlighet med domen?

Motivera och ange relevanta lagrum!

Fråga 10

Svenne köper en begagnad bil, en Volvo V 70 av 2015 års modell, hos AB Racer, med försäljningslokaler i Uddevalla. Vid försäljningen har det från firmans sida uttryckligen påpekats att bilen var inbytt två dagar tidigare och har inte hunnit testats ännu samt att man därför inte kunnat lämna någon garanti för dess funktionsduglighet. Därför såldes bilen i ”befintligt skick”. Det utbjudna priset var endast 70 000 kronor (ca 10–15 000 kronor lägre än normalpris för denna typ av bil). När Svenne första kvällen gör en resa till Göteborg, för att glida fram på Avenyn, visar det sig att bromsarna har mycket liten bromsverkan och för att inte köra på framförvarande bilar så tvingas han i en rondell utanför Ljungskile köra rakt in i en korvkiosk som skadas (reparationen av kiosken kostar 20 000 kronor). Efter bärgning bedömer en reparatör att hela bromssystemet måste bytas och att detta kostar 15 000 kronor. AB Racer vägrar att utföra denna reparation och kommer inte heller att frivilligt betala något. Svenne ångrar nu att han köpte bilen i ”befintligt skick” men frågar dig om han kan få lämna tillbaka bilen och få köpeskillingen tillbaka eller kan i vart fall få någon del av reparationen ersatt av AB Racer? Även kioskägaren, Knut Sillstrypare, vill ha ersättning för sin reparationskostnad av kiosken. Kan Knut Sillstrypare ha rätt till ersättning från någon annan än från egen försäkring? Motivera och ange lagrum!

3-poängsfrågor (5 frågor)

Samma principer för svarsmotivering som i föregående avsnitt.

Fråga 1

Harald Viking har sålt sin fastighet Embla 1:1 till Anna Hjärtlös. I anledning därav har parterna några frågor till Er.

 1. Harald har hyrt ut en friggebod på fastigheten till en förening ”Unga Lajvare” för 6000 kr i hyra per halvår förskottsvis. Harald och Anna undertecknade köpeavtalet den 1 augusti 2022, med tillträde den 1 september 2022. Vem av parterna har rätt till hyran från föreningen för respektive månad juli, augusti, september, oktober, november, december 2022? Inget nämns i köpeavtalet om vem som skall ha rätt till det förskottsbetalade hyresbeloppet. Motivera och ange lagrum!
 2. Vid visningen av fastigheten fanns en braskamin i vardagsrummet, en gammal stenmangel som inte hade använts under många år i källaren och i trädgården en studsmatta för barn samt en hög säckar med handelsgödsel under en presenning. Vid tillträdet hade Harald monterat ner dessa föremål och tagit dem med sig. Hur och varför han hade gett sig på stenmangeln, som säkert vägde ett ton, förstår idag ingen. Han hade även tagit med sig handelsgödseln i trädgården och den presenning som hade legat över dessa plastsäckar vari gödseln förvarats. Anna hävdar nu att dessa föremål hör till fastigheten som hon köpt. Vad gäller? Motivera och ange lagrum.

Fråga 2

Av pengarna som Mats fick vid en tidigare fastighetsförsäljning 2011 har han lånat ut 50 000 kronor till sin då gode vän Sture, utan att komma överens om några detaljerade villkor eller ränta. Besvara följande frågor oberoende av varandra. Motivera och ange lagrum i varje enskild delfråga.

 1. När har Mats rätt till återbetalning av beloppet?
 2. Mats är inte i behov av de utlånade pengarna så först nu efter 9 år kommer Mats hem till Sture och vill ha betalt. Sture, som i och för sig är god för flera miljoner, har glömt av skulden för länge sedan och hävdar att det gått för lång tid och att fordran nu är ogiltig.
 3. Förklara om det hade det blivit någon skillnad om fordran avsåg ersättning för ett konsultarbete som Mats bolag, Besiktning AB, utfört åt Sture som privatperson?

Fråga 3

I kommanditbolaget Mät AB är Filip och Felix kommanditdelägare och Vera är komplementär. På grund av ett rent misstag blir emellertid endast Felix (och inte Filip) upptagen som kommanditdelägare i handelsregistret. Två frågor uppkommer om inköp av en serveranläggning för företagets datanät som skall köpas in för bolagets räkning, och de ber nu Er förklara vad som gäller.

 1. Vem/vilka av bolagsmännen kan sluta ett avtal i bolagets namn?
 2. Vem /vilka kan bli personligt betalningsskyldiga för bolagets förpliktelser och med hur mycket?

Motivera svaren och ange lagrum!

Fråga 4

Vilka eventuella brott har begåtts i a), b) och c). Ange även lagrum!

 1. Sista kvällen det var fotboll på Studenternas IP var det ont om parkeringsplatser. Studenten Bengt parkerar utan lov på en parkeringsplats som hyrs av en anställd vid Sirius IK.
 2. Bengt hyr senare på kvällen en bil (Volvo V70) på Statoil i Gävle och åker direkt till Norge där han säljer bilen för 50 000 kronor till Ole.
 3. Kalle bryter sig in en bil och tjuvkopplar den för att köra en svårt sjuk person till lasarettet (personen blev misshandlad av fotbollshuliganer och Kalle har ringt ambulansen men efter 20 min har ingen ambulans kommit).

Fråga 5

Tore behöver låna 15 000 kronor för att köpa den senaste modellen av en dator. Stina lovar att Tore skall få låna pengar av henne men hon vill ”för säkerhets skull” ha ett skuldebrev på beloppet av Tore. Tore skriver ut ett skuldebrev och lämnar till Stina, men Tore har i glädjen över att få köpa en dator av misstag skrivit 150 000 kr i stället för 15 000 kronor på skuldebrevets belopp. Nu frågar Tore dig om han måste betala detta högre belopp i följande situationer. Förklara och ange lagrum.

 1. Stina kräver honom på 150 000 kronor.
 2. Skuldebrevet är ett orderskuldebrev och Sixten, efter överlåtelse från Stina, kräver nu Tore på 150 000 kronor.
 3. Skuldebrevet är enbart ställt till Stina men är överlåtet till Stig, vilket meddelats till Tore, och nu kräver Stig honom på 150 000 kronor.

FACIT : Kortfattade svarsförslag till skrivningen den 1 februari 2023

Andra svar än de nedan kan ha renderat poäng beroende på hur väl laget har argumenterat och motiverat sitt svar. Endast ett ja eller nej har inte renderat några poäng; poängavdrag har givits om svaret inte har motiverats väl och/eller lagrum har i förekommande fall saknats. Facit utvisar således förslag på tänkta svar och är inte helt utdömande. Andra svar än de nedan kan ha renderat poäng.

Generellt kan sägas att lagen många gånger har haft bättre kunskaper än vad resultaten ger vid handen. Vi har förstått på lagrumshänvisningar och liknande att Ni kan avge mer fullödiga svara. Då dessa har uteblivit har även poängen gjort detsamma. De lag som har fått höga poäng har skrivit mycket, inte alla gånger helt rätt svar men det visar på en förståelse för systematiken i juridiken och detta har även gett poäng.

Då vi har, för att kunna särskilja lagen, tvingats gå ned och rätta frågorna med en poängsättning om 0.25 poäng, 0.5 poäng, 0.75 poäng och 1.0 poäng på de inledande första 10 frågorna. Denna poängsättning har även tillämpats på 3-poängsfrågorna för att kunna särskilja lagen åt.

Facit till 1-poängsfrågorna (10 frågor)

Fråga 1
En bostadshyresgäst har ett direkt besittningsskydd som följer av 12 kap. 46 § jordabalken och innebär att hyresförhållandet i stort sett alltid förlängs. En lokalhyresgäst har ett indirekt besittningsskydd som följer av 12 kap. 57-60 §§ jordabalken och innebär att ersättning kan utgå om hyresavtalet inte förlängs.
För att erhålla full poäng har det behövts att kunna redogöra för den centrala skillnaden, dvs. att bostadshyresgäster kan sitta kvar mot värdens vilja medan lokalhyresgäster åker ut men kan då få ekonomisk kompensation då hyresgästen tvingas flytta.

Fråga 2
Lagar (själva lagtexten); Riksdagen
Prejudikat, vägledande domar; Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen
Förarbeten, SOU, Ds, Prop., utskottsbetänkande; Regeringen
Doktrin, rättsvetenskaplig litteratur; författaren
För att erhålla full poäng har dessa rättskällor behövt nämnas då de är de centrala. Sedvänja och handelsbruk mm kan ha renderat någon 0.25 p.

Fråga 3
Ett exempel är om köpare och säljare vid fastighetsköp har valt att inte ta med den korrekta
köpeskillingen ofta för att minska den skatt som säljaren har att erlägga gäller den i köpehandlingarna angivna köpeskillingen, även om parterna gjort upp om ”svarta pengar” därutöver, 4 kap. 1 § andra stycket jordabalken.
Ett annat exempel är om skuldebrev, kontrakt eller annan skriftlig handling som har upprättats för skens skull, må utan hinder därav fordran eller rättighet, som den enligt handlingens innehåll berättigade på grund av densamma överlåtit å annan, göras gällande av förvärvaren, såframt denne var i god tro vid sitt förvärv, se 34 § skuldebrevslagen. Handlingen som alltså inte kan åberopas mellan parterna kan senare åberopas av en godtroende 3:e man. Det senare exemplet har många lag inte kunnat tydliggöra. Vissa har trott att det räcker med att någon av de ursprungliga avtalsparterna har varit i ond tro, vilket är svårt att förstå eftersom ett avtal för skens skull bygger ju på att de ursprungliga avtalsparterna har känt till att avtalet har upprättats för skens skull. Det är först när det parterna har avtalat om överlåts till en ny avtalspart som 34 § skuldebrevslagen kan
tillämpas för att ”skydda” den nya förvärvaren av exv. en fordran.


Fråga 4
Enligt 2 kap. 20 § lag om handelsbolag och enkla bolag svarar delägarna solidariskt för bolagets skulder. För skulder som uppkommit före överlåtelsen så svarar alltså Olle, Pettersson och Lundström för dessa. För skulder som uppkommit efter överlåtelsen svarar Olle och Lundström för enligt 2 kap. 22 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Det är alltså av vikt att tydliggöra för att få full poäng att det föreligger ett solidariskt ansvar jämlikt 20 § för samtliga bolagsmän och det är först när Pettersson har lämnat bolaget som han endast kan svara för tidigare skulder som bolaget har ådragit sig under den tid som han var bolagsman. Det är förvisso så att lagen är dispositiv men det är detta svar som har renderat full poäng.

Fråga 5
Skall nämnas att en vecka gäller som bindningstid för anbudet, enligt 2 § avtalslagen, då denna acceptfrist meddelats i samband med anbudets avgivande. Bengt kan återkalla anbudet om återkallelsen är Mats tillhanda, dvs kommer fram till Mats bostad/kontor innan eller senast samtidigt med det att Mats tar del av anbudet dvs läser det, 7 § avtalslagen. Bengt skulle även kunna ringa Mats samma dag som han postade brevet eller posta ett nytt brev med en återkallelse, under förutsättning att brevlådan ännu inte tömts. Det viktiga är alltså att återkallelsen kommer farm till Mats innan han läser anbudet. Det spelar alltså ingen roll vilket han läser först av anbudet eller återkallelsen bara att han fått återkallelsen innan han läser någon av anbud eller återkallelse. För att få full poäng har man behövt redogöra för att man är bunden under acceptfristen men att denna bundenhet kan upphöra vid en återkallelse.

Fråga 6
a) När den som är avliden var gift måste man först alltid göra en bodelning (utom om enbart finns enskild egendom). Bodelningen ser ut på följande sätt:
Malin har 200.000 + Birger har 100.000 = hela boet 300.000/2 = 150.000 som är vardera makens giftorättsandel. Birger erhåller 150.000 kr som sitt giftorättsgods och kvarlåtenskapen – det som skall fördelas enligt ärvdabalken regler – i Malins dödsbo är 150.000 kr, 9 kap 1 § och 11 kap 3 § äktenskapsbalken. Eftersom Malin inte hade några barn så ärver Birger hela Malins kvarlåtenskap, 3:1 ärvdabalken, dvs resterande 150.000 kr.
b) För det fall Malin testamenterat allt till Harry så skall vid bodelningen det först konstateras hur stor del av hela boet som hon kan råda över genom testamente till någon annan än den/de legala arvtagarna. Vid bodelningen som har samma värden och fördelning som i fråga a) så har Birger rätt att få 150.000 kr. Emellertid har efterlevande make alltid rätt till värden motsvarande minst 4 basbelopp av det sammanlagda giftorättsgodset, 3 kap 1 § andra stycket ärvdabalken. Birger erhåller då 4 x 45.000 kr = 180.000 kr och Harry får 120.000 kr, se 3 kap. 1 § andra stycket ärvdabalken, ”Ett testamente av den avlidna maken är utan verkan i den mån förordnandet inkräktar på den rätt för den
efterlevande maken som avses i detta stycke.”

Här har många inte förstått att först måste man bodela. Därefter har Birger ett skydd genom basbeloppsregeln. Det som inte alla har förstått är att Birger först har rätt till 150 000 kronor med full äganderätt sedan 150 000 kronor med fri förfoganderätt genom bodelningen. Sedan är han vid testamentet till Harry även berättigad till ytterligare 30 000 kronor utöver vad han har fått med full äganderätt.

Fråga 7
Då både Teresia och säljaren är privatpersoner tillämpas köplagen, se 4 § köplagen. Om branden inträffade hos säljaren står Teresia endast risken om avlämnandet är försenat på grund av henne. Under transporten står hon risken om det är ett hämtningsköp eller ett distansköp. Av 12 § köplagen framgår att köparen bär risken för varan, är han eller hon skyldig att betala varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på säljaren. Av 13 § köplagen framgår att risken går över på köparen när varan har avlämnats enligt avtalet eller enligt 6 eller 7 §§ köplagen. Det skiljer då på hämtningsköp i 6 § köplagen och transportköp i 7 § köplagen, notera då särskilt skillnaden mellan i orten och utom orten.

Då det är en näringsidkare och en konsument så gäller konsumentköplagen och då den är relativt ny, togs i bruk den 1 maj 2022, har svar enligt den äldre konsumentköplagen och enligt den nya lagen accepterats. Detta då en rad skolor inte ännu har haft möjlighet att införskaffa nya lagböcker. Om ni har använt en äldre lagbok gäller följande: Vid konsumentköp av Musikaffären står Teresia endast risken under transporten och då endast om det är hämtningsköp (Teresia har beställt transporten) 6 och 8 §§ konsumentköplagen.

Från och med den 1 maj 2022 gäller, som redan har nämnts, en ny konsumentköplag. Enligt nu gällande lag återfinns svaret i 2 kap. Enligt 2 kap. 6 § nya konsumentköplagen gäller att risken för varan går över på konsumenten när varan avlämnas. Om konsumenten står risken för varan, är han eller hon skyldig att betala för varan även om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en händelse som inte beror på näringsidkaren. Enligt 2 kap. 3 § är varan avlämnad när konsumenten, själv eller genom en transportör som konsumenten anlitat eller genom någon annan som handlar på konsumentens vägnar, har fått varan i sin besittning. Även om det är konsumenten
som har anlitat transportören anses varan inte avlämnad när den har lämnats över till transportören, om det är näringsidkaren som erbjudit transportalternativet.
För en full poäng har krävts att man först diskuterar skillnaden mellan 6 och 7 §§ köplagen, dvs. hämtningsköp och transportköp.

Fråga 8
a) Enligt 26 § jaktlagen framgår det att det finns en anmälningsplikt då ett fordon kör på vilt. Av 40 § jaktförordningen framgår att om ett djur av arterna björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn har varit inblandat i en sammanstötning med ett motorfordon, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt märka ut olycksplatsen och underrätta Polismyndigheten.
b) Enligt 45 § jaktlagen kan Simon, vid uppsåt eller grov vårdslöshet, dömas till böter om han inte har anmält olyckan till Polismyndigheten.
Här har många lag missat att straffbudet finns i jaktlagen och inte i någon annan lagstiftning. Detta är ett exempel på strafflagstiftning utanför brottsbalken och detta är att se såsom lex specialis. Det döms inte som ett ”vanligt” trafikbrott.

Fråga 9

Anita skall begära återvinning. Vanligtvis, när rätten meddelar dom, så kan parterna överklaga domen till en högre instans. När rätten har meddelat tredskodom så kan svaranden inte överklaga domen på detta sätt. I stället så måste svaranden söka återvinning, vid samma instans som har avkunnat domen, dvs. tingsrätten, inom fyra veckor från det att domen meddelats, se 49 kap. 1 § tredje stycket och 44 kap 9 § första stycket rättegångsbalken.

Fråga 10
Även här har examinatorn valt en fråga där avtal har ingått mellan näringsidkare och konsument (det brukar så ske när lagstiftningen är ”ny”). Examinatorn, då han är en äldre men inte så vresig man, tillåter även svar om den ”äldre” konsumentköplagen har använts. Vi börjar därför att redovisa svaret om man har använt sig av en äldre lagbok.

Även om varan är såld i ”befintligt skick” så är priset inte så avsevärt mycket lägre än att man skall kunna se bilen som fullt fungerande. Det är således fel i varan, 17 § den äldre konsumentköplagen. Bevisbördan för felet ligger på säljaren, 20 a § den äldre konsumentköplagen, under de första 6 månaderna. Sven skall reklamera felet till säljaren 23 § den äldre konsumentköplagen. Om säljaren inte reparerar har köparen rätt till nedsättning av köpeskillingen, 28 § den äldre konsumentköplagen. Det är möjligt att även rätt till hävning finns, 29 § den äldre konsumentköplagen.

Om vi har använt oss av nu gällande konsumenttjänstlagen gäller följande:
Redan enligt gamla konsumentköplagen har skrivningar om befintligt skick en begränsad effekt, se ovan. Enligt nya konsumentköplagen tillåts inte sådana allmänna förbehåll få någon verkan. Enligt den nya lagen måste säljaren informera om avvikelser och på en separat handling uttryckligen godkänna specifika avsteg från lagen vad avser kraven på varan 4 kap 6 § konsumentköplagen. Det är således fel på bilen. Enligt 5 kap. 2 § nya konsumentköplagen måste Sven reklamera felet. Då varan har varit felaktig, får Sven enligt 5 kap. 8 § konsumentköplagen kväva prisavdrag. Hävningsrätten ges av 5 kap. 11 § konsumentköplagen.

Skadan på kiosken ersätts från trafikförsäkringen för fordonet enligt trafikskadelagen, 11 §
trafikskadelagen. Det har även kunnat ges poäng om det tävlande laget alternativt angivit att bilföraren kan bli ersättningsskyldig enligt 2 kap. 1 § skadeståndslagen under förutsättning att det tävlande laget även fört ett resonemang om att Sven kan ha varit vårdslös då han märkte att bromsarna inte fungerade.

Facit till 3-poängsfrågorna (5 frågor)

Fråga 1
a) För tiden juli-aug 2022 får Harald hyran och för tiden september -december får Anna pengarna, se 4 kap. 10 § jordabalken. Det är tillträdet som styr. Hyran skall oavsett förfallodagar fördelas proportionellt mellan parterna med hänsyn till tillträdesdagen varför även en eventuell förfallodag och betalning av hyra innan den 1 september 2022 för hyra efter detta dagar tillfaller såldes Anna.
b) Braskaminen är fast egendom såsom byggnads tillbehör så därför får Anna behålla den, se 2 kap. 2 § jordabalken. Studsmattan är ej fast egendom och den får Harald ta med sig vilket framgår av e contrario 2 kap. 2 § jordabalken. Detsamma gäller handelsgödseln då denna inte har blandats upp med jord då den ligger kvar i säckarna och inte är naturlig gödsel, e contrario 2 kap. 1 § jordabalken. Det som är svårare att bedöma är den gamla stenmangeln. Av 2 kap. 2 § jordabalken framgår att föremålet skall vara ”ägnat till stadigvarande bruk” för byggnaden, vilket innebär att det skall finnas ett objektivt ändamålssamband mellan föremålet och byggnaden. Föremålet skall med andra ord normalt sett vara till nytta för byggnaden oavsett vem som råkar äga fastigheten, se prop. 1966:24 s. 61 f. Och vem i hela världen står idag och manglar lakan i en stenmangel? Poäng har givits oavsett om Ni har kommit fram till att det är ett byggnadstillbehör eller inte, men det måste har varit en bra motivering.
För att ha fått full poäng på a)-delen har krävts att man har redogjort för att det är tillträdet som styr varför även en förskottsbetalning av hyran skall delas upp.
För att ha fått full poäng på b)-delen har krävts att man har först resonemang kring främst
stenmangeln.

Fråga 2
Då inget särskilt avtalats mellan parterna så har Mats rätt till betalning vid anfordran, se 5 §
skuldebrevslagen.
Sture har inte rätt. Fordran är inte preskriberad, se 2 § preskriptionslagen, då det inte gått 10 år. Sture skall betala.
Ja, det hade varit skillnad. Arbetet hade då medfört en konsumentfordran för vilken preskriptionstiden är 3 år, se 2 § andra stycket preskriptionslagen. Sture hade då inte behövt betala men han måste vid tvist göra en preskriptionsinvändning i domstol.
Vissa lag har trott att det är när Sture har lust att betala som Mats kan kräva betalt. Så är det alltså inte.

Fråga 3
a) Enligt huvudregeln är det endast Vera, se 3 kap. 7 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Även Filip kan ådra sig ett sådant ansvar då han inte är registrerad som kommanditdelägare och tredje man får anses vara i god tro på grund av registreringen i handelsregistret, se 3 kap. 7 § andra stycket lag om handelsbolag och enkla bolag.
b) Vera svarar med hela sin förmögenhet enligt huvudregeln i 1 kap. 2 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Så gör även Filip gentemot en god troende tredje man 3 kap. 9 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Felix svara bara med sin avtalade insats såsom registrerad kommanditdelägare, se 1 kap. 2 § lag om handelsbolag och enkla bolag. Felix som registrerad kommanditdelägare har ett ansvar endaste i förhållande till bolaget. Bolagets borgenärer kan således inte kräva betalning direkt från Felix, se 3 kap. 8 § lag om handelsbolag och enkla bolag.
Att det stod AB istället för KB i frågan är ett rent språkligt fel från undertecknads sida.

Fråga 4
a) Brottet som kan ha begåtts är ett egenmäktigt förfarande, 8 kap. 11 § andra stycket brottsbalken. Sannolikt ses brottet såsom ringa, se NJA 1970 s. 29.
b) Detta torde vara ett olovligt förfogande, se 10 kap. 4 § brottsbalken. För det är inte stöld. Ett agerande som innebär att en bil inte återlämnas till en biluthyrare kan vara brottsligt som bedrägeri beroende på omständigheterna när hyresavtalet träffas. Annars är det brottsligt som olovligt förfogande, men däremot inte som stöld eftersom uthyraren frivilligt har överlämnat fordonet, det saknas således det olovliga tagandet, se 8 kap. 1 § brottsbalken.
c) Kalle har i och för sig begått brottet ”tillgrepp av fortskaffningsmedel”, 8 kap. 7 § brottsbalken, men det är med största sannolikhet en straffri gärning då Kalle kan åberopa reglerna om nöd åberopas så att gärningen bli straffri, 24:4 BrB. En nödhandling kan dock anses vara oförsvarlig om dess följder inte står i proportion till den hotande faran eller skadan, eller om den som åberopar nöd hade möjlighet att undvika faran eller skadan på annat sätt än att begå en straffbelagd handling. Kalle kanske skulle ha ringt en taxi?!

För att få full poäng har krävt att man ”prickat” in rätt lagrum. Det har betalat sig på fråga b om man har fört resonemang om bedrägeribrott eller för den delen förskingringsbrott, vilket ett olovligt förfogande alt brukande är. För att få full poäng på c)-delen har inte räckt med att säga att Kalle inte har begått brott, för objektivt sett har Kalle detta. Det är dock en särskild ansvarsfrihetsgrund som kan åberopas och det är inte ”nödvärn” utan just ”nöd”.

Fråga 5
a) Mellan ursprunglig borgenär (Stina) och gäldenären (Tore) kan gäldenären alltid göra invändningar om att slippa betala, 1 § skuldebrevslagen. Här är ett förklaringsmisstag, 32 § avtalslagen. Stina har insett att detta var en felskrivning, eftersom det i skuldebrevet är ett belopp som är 10 ggr större än det utlånade. Även resonemang kring att det skulle strida mot tro och heder i 33 § avtalslagen har renderat poäng.
b) Här har det skett en överlåtelse till en ny borgenär varför – då det är ett löpande skuldebrev, 13 § andra stycket skuldebrevslagen – invändningar från gäldenären (Tore) om att slippa betala skall prövas mot 15 och 17 §§ skuldebrevslagen. Den invändning som Tore kan göra är att det är en felskrivning, 32 § AvtL. Enligt 15 § första att-satsen skuldebrevslagen så kan inte gäldenären befria sig för betalning, detta underförutsättning att Sixten är i god tro, dvs. inte kände till felskrivningen.
c) Då detta är ett enkelt skuldebrev, 26 § skuldebrevslagen, så kan Tore kan göra invändning om fel belopp enligt 32 § avtalslagen och slipper därmed betala något till Stig enligt 27 § skuldebrevslagen.

Kortfattade svarsförslag till skrivningen (ladda ner Word-filen)


Skrivningen Skol-SM i juridik 2022

1 – poängsfrågor

 Svara inte med enbart ja/nej eller annat enstaka ord , utan med åtminstone så mycket motivering/kommentarer att det syns att svaret inte bara är en gissning! Om Du gör lagrumshänvisningar, svara inte med  enbart en hänvisning till lagrummet eller med en avskrift av lagtexten, utan tala om med egna ord vad Du utläser ur bestämmelsen! Skriv läsligt!

Fråga 1. Hur återkallar man en ställningsfullmakt?

Fråga 2. Hur återkallar man en toleransfullmakt?

Fråga 3. I vilken omfattning är sambor underhållsskyldiga mot varandra? I vilken omfattning har de arvsrätt efter varandra?


Fråga 4.Kan någon mer än säljaren vara skadeståndsskyldig för fel enligt KKöpL ?

Fråga 5. Kan någon mer än köparen ha rätt till skadestånd av säljaren enligt KKöpL?

Fråga 6. Affärsinnehavaren Gnide´n har köpt en frysdisk av tillverkaren Isander. De finns på samma ort. Transporten av frysdisken utförs av transportfirman Kutrygg AB. Vem står för risken för frysdisken under transporten?

Fråga 7. Är det Jordabalken, Köplagen eller Konsumentköplagen som är tillämplig, när en privatperson köper en andel i en bostadsrättsförening för att bo i en lägenhet i fastigheten som ägs av bostadsrättsföreningen. Köpet sker av en privatperson men genom förmedling av en fastighetsmäklare?

Fråga 8. Är det straffrättsligt någon skillnad på medhjälp och medverkan?

Fråga 9. Vilken betydelse har det för ett fastighetsköp att säljarens namnteckning inte är bevittnad?

Fråga 10. I en kommersiell tvist hävdar säljaren att det avtalade priset är 120.000 kr. köparen påstår att man kommit överens om 110.000kr. Vem har bevisbördan för sitt prispåstående  om säljaren fakturerat 120.000 kr ?

3-poängsfrågor 

(samma principer för svarsmotivering som i föregående avsnitt)

Fråga 1. Grossisten Marias Grönsaker AB erbjuder i ett skriftligt anbud  detaljisten Lillens Kvartersbod AB att köpa 100 kartonger tomater till ett pris av 200 kr kartongen. Lillens Kvartersbod AB accepterar brevledes i tid, men accepten omfattar endast 40 kartonger.

a) Är avtal slutet ?

b) Om inte vad krävs ytterligare för att ett avtal ska vara slutet?

Svara med angivande av lagrum!

Fråga 2. Ivan Kröger är delägare i bolaget Öken &Träsk  Fastigheter  (alternativt Enkelt bolag, Handelsbolag, Kommanditbolag eller Aktiebolag). Blir ett avtal som han i den egenskapen ingår i bolagets namn bindande för bolaget , om det är: 

a) ett enkelt bolag?

b) ett (ordinärt) handelsbolag?

c) ett kommanditbolag?

d)ett aktiebolag

Fråga 3. Konkurrenslagen riktar sig mot tre typer av konkurrensbegränsningar.

a) Vilka är typerna?

b) Vid vilken av typerna aktualiseras det s.k. bagatellundantaget?

c) Endast en av typerna är undantagslöst förbjuden. Vilken?

Fråga 4. Peder Tjäder avlider och han efterlämnar sönerna Sadrak, Mesak och Abadnego samt en kvarlåtenskap på 800.000 kr. Vidare finns ett testamente efter Peder , vari han donerat 600.000 kr till Veterinärhögskolan att användas för forskning om de psykiska konsekvenserna av impotens hos tamkaniner. Veterinärhögskolans rektor ser till att testamentet delges i behörig ordning , men det finns endast ett vittnes påskrift på det.Sadrak . som sett sitt salladsland förintat av grannens förrymda kaniner väcker klandertalan. Mesak , som är en djurvänlig själ, nöjer sig med att påkalla jämkning av testamentet. Abadnego som finner forskningen ifråga angelägen– han har uppfattat den som inriktad på kaninägarnas psyken– godkänner testamentet. Fördela egendomen!

Fråga 5. Liselott Pjatteryd. 67år, är ute på skogspromenad i Rimbo-trakten med sin tax Edward, som för tillfället går utan koppel.Plätsligt attackeras Edward av revirinnehavaren, dvs en varg. I förtvivlans raseri angriper Liselott vargen med sitt enda tillgängliga vapen , ett rosablommigt paraply. Till sin, vargens och Edwards förvåning lyckas hon spetsa vargen på paraplyet så effektivt att den faller ihop. Vargen avlivas sedermera av tillstädeskommen polis och Edward lappas ihop hos den lokale veterinären. Något senare kallas Liselott till polisförhör som misstänkt för jaktbrott. Hon invänder att hon handlat i nödvärn. Är det en hållbar invändning? Vad skulle hon alternativt kunna åberopa till sitt fredande?