Kriminologi

Hej
Kalle Tryggvesson Docent/Lektor Kriminologi
Kriminologiska institutionen 2022-10-18


Jag heter Kalle Tryggvesson och jag är docent i kriminologi vid Stockholms universitet. Jag har fått forskningsmedel för att undersöka hur unga människor i Stockholm tänker kring brottsutvecklingen, och hur dessa tankar påverkar deras inställning till hur hårda straff de tycker att vi bör ha.
Undersökning består av ca 20 frågor som jag vill att gymnasieleverna ska svara på via Mentimer (via smartphone eller dator). Det handlar om några bakgrundsfrågor, 10 frågor som rör hur de tror att olika brottstyper utvecklas under de senaste 10 åren, samt några frågor om deras inställning till straff. Genom Mentimeter kan jag samla in information hur en elev svarat på de olika frågorna, men jag kan inte få fram någon information som kan knyta deras svar till en viss individ, eller telefon. Sammanlagt siktar jag på att få in svar från ca 700 elever i Stockholmsområdet.
Jag skulle vilja komma till er och få chansen att ställa mina frågor till elever som läser hos er. För att få en bredd i undersökningen vill jag dels besöka olika skolor, men också att få ställa frågor till elever som läser olika inriktningar på program, särskilt när det gäller studie- respektive yrkesförberedande program. Jag har tänkt mig följande upplägg, att jag börjar med att presentera mig och min undersökning och sen får eleverna ca 15-20 minuter på sig att svara på mina trågor. Som ett tack for er hjälp skulle jag sedan gärna ge en kort föreläsning kring ett aktuellt kriminologiskt tema. Jag skulle vilja foreslå följande teman;
• Hur kan vi veta något om brott och hur ser brottsutveckling ut?
• Varför fungerar hårda straff så daligt om vi vill påverka brottslighetens utveckling, och varför är det ändå ett så stort fokus på det?
När det gäller föreläsningen kan jag vara ganska flexibel efter era önskemal. Under min tid som studierektor vid institutionen hade jag många föreläsningar för gymnasieklasser som kom till Universitetet, och det brukade bli spännande diskussioner. Som grundutförande har jag tänkt jag kan ha en föreläsning om 40-45 minuter så att det totalt handlar om en timme inklusive datainsamling. Men om det passar er bättre kan jag gärna låta föreläsningen vara både kortare eller längre. Har ni önskemål om andra teman är ni välkomna med dem också. Skulle ni vara intresserade av ett besök av mig, maila eller ring väldigt gärna till mig!

Kriminologiska institutionen
Postadress: Kalle Tryggvesson SE-10691 Stockholm
Telefon: 0703514909
E-post: kalle.tryggvesson@criminology.su.se