Kursdagar

Seminarium hösten 2019

Kort resumé av vårt seminarium den 2/9 2019, JURIDIK PÅ SCHEMAT inför den nya terminen

Seminariet inleddes med en kort presentation av de juridiska avsnittens bakgrund från de första lokala inriktningarna via gymnasiereformen 2011 till dagens kurser. Både Eva Lundberg (ämnessakkunnig hos Skolverket) var överens om att juridiken skulle sidoordnas med ekonomi och inte inordnas under ekonomi. När den första lokala grenen startade i gymnasiet möttes jag av mycket skepsis från skolor och jurister som ansåg att juridik bara var för universitet. Utfallet som vi nu 20 år senare kan se visar att de hade fel. 

Beträffande ordningen på kurserna placerades Rätten och samhället oftast sist med tanke på tävlingen. Det var ofta viktigt att hinna de andra kurserna fram till tävlingen. Beträffande omfattningen av kurserna ansåg deltagarna att kursen i Affärsjuridik var svår att hinna med på 100 timmar ( ofta prutat till 85 timmar).

Eva Lundberg redogjorde för läromedlen i Lex-serien och meddelade att ny upplaga var på gång. Ytterligare övningsmaterial kommer också att tillkomma.

En redogörelse för rättegångsförfarandet finns i lärarhandledningen till övningsexempel i Rättegångsspel. Spelen är ofta tidskrävande och kräver god planering och förutsätter arbetsinsats av eleverna utanför lektionstid. En stor personlig utveckling hos eleverna kan iakttagas. Som moment i finalen kan elevernas prestationer ges mycket beröm.

Inför vårens tävlingar kan vi hänvisa till hemsidan där också tidigare prov finns och även redogörelse för de områden som behandlas i frågorna. Några skolor har infört tävlingen som obligatoriskt moment i undervisningen.

Beträffande betygssättning och bedömning har vi haft seminarier om detta tidigare och erfarenheterna har varit att lärarna haft mycket likartad bedömning.

Om det finns ytterligare kommentarer eller frågor är Ni välkomna till vår mejl eller hemsida!!

Tack vare engagerade lärare och duktiga elever har juridikutbildningen på gymnasiet blivit en stor framgång. En elev  uttryckte det på följande sätt: Det spelar ingen roll vad man än kommer att arbeta med. Juridiska kunskaper är alltid nyttiga

Väl mött till vårens tävling! 

Sten Björkblom

Nordiska Juristakademien

 

JURIDIK PÅ SCHEMAT inför den nya terminen.

Måndag 2/9 2019, kl. 10:00 – 16:00 GENOMFÖRD

 • Lite kort om historiken.
 • Uppläggning av kurserna.
 • Var kan kurserna inplaceras under gymnasieåren.
 • Betygssättning. Nationella prov.
 • Tävlingen Skol-SM i juridik.

Kursledare: Sten Björkblom (initiativtagare till de juridiska kurserna) och Eva Lundberg (Skolverkets expert inför 2011 års gymnasiereform)

Plats: Stockholms universitet, Aula Magna, sal Spelbomskan

Pris: 500 kr / person

Gammal biblioteksal Dublin universitet

BOLAGSSTÄMMOSPEL

DETTA SEMINARIUM ÄR TYVÄRR INSTÄLLT

Torsdag 17/10 2019

Under många år har univ. lektor Anders Lagerstedt använt praktiska bolagsstämmor som utbildningsmoment i juristutbildningen. Anders är mycket uppskattad lärare och har tilldelats pris för sina pedagogiska insatser.
Seminariet är avsett för lärare i både ekonomi och juridik.
Eftersom förberedelsematerial kommer att distribueras till deltagarna behöver anmälningar komma in före torsdagen den 3/10 2019.

Kursledare: Univ. lektor Anders Lagerstedt

Plats: Stockholms universitet, Aula Magna, sal Spelbomskan

Pris: 1 495 kr/person för abonnerande skolor (f.d. medlemskap). Övriga 2 195 kr. Moms tillkommer.

DETTA SEMINARIUM ÄR TYVÄRR INSTÄLLT

Begränsat antal platser i samtliga seminarier är 25 deltagare.

Vi bjuder på morgonkaffe med smörgås och eftermiddagskaffe med fikabröd.

Med reservation för ändringar. Nordiska Juristakademien AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid kursledarens förhinder vid sådan tidpunkt att likvärdig ersättare inte går att anlita eller vid för lågt deltagarantal.

 –  –  –  –  –  –  –  –

Seminarium 18 mars 2019

Från kärnfamilj till bonusfamilj – hur påverkas familjerätten?

Förmiddag kl. 10 – 12

  • Intro och dagens agenda
  • Kort bakgrund om dagens familjebildning jfr med tidigare generationer
  • Lagstiftning som berör familjer idag och vanliga uppfattningar/missförstånd
  • Singel
 • Sambo

LUNCH

Eftermiddag kl. 13 – 16

  • Gift
  • Skilsmässa/separation, bl.a. nya bodelningsförordningen
  • Dödsfall/ arvsrätt
  • Vår bostad – trygghet och samägande
  • Utlandsboende, bl.a. nya arvsförordningen
  • God man/förvaltare
  • Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet
  • Workshop med övningsfrågor/situationer
  • Allmän frågestund
 • Avslutning

Om föreläsaren

Eva Trané Lindgren, verksam jurist på Lexius Juridik AB. Arbetat på olika myndigheter med företrädesvis fastighetsrätt, bostadsjuridik och migrationsrätt. Lång erfarenhet inom bank och försäkring, bl.a. som bankjurist. Har på senare år arbetat främst med ekonomisk familjerätt.

Ev. material utsänds en vecka före seminariet.

Vi bjuder på morgonkaffe och smörgås och eftermiddagskaffe med fikabröd.

Max deltagare: 30 personer

Pris 2 195 kr. Pris abonnemangsmedlemmar 1 495 kr. Moms tillkommer.

Anmäl er via formulär här eller per mejl till info@juristakademien.se.

Nordiska Juristakademien AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid kursledarens förhinder vid sådan tidpunkt att likvärdig ersättare inte går att anlita eller vid för lågt deltagarantal.

Tidigare seminarium

Seminarium i Internationell Privaträtt

Tid: Måndagen den 19 november 2018, kl. 10:00 – 16:00
Lokal: POLSTJÄRNAN i Aula Magnum, Frescati, Stockholms Universitet.
Kursledare: Universitetslärare Ija Fink-Lundgren

Kursinnehåll:

 • Domsrätt – Lagval – Erkännande och verkställighet
 • Internationell familjerätt
  • Utländska äktenskap
  • Barnäktenskap
  • Skilsmässa
  • Förmögenhetsförhållanden
 • Internationell allmän förmögenhetsrätt
  • Köp i allmänhet
  • Konsumentköp
 • Utomobligatoriska förpliktelser

Undervisningen varvas med rättspraxis och praktiska exempel. Material utsänds en vecka före seminariet.

Vi bjuder på morgonkaffe och smörgås och eftermiddagskaffe med fikabröd.

Max deltagare: 30 personer

Pris medlemmar 1 495 kr. Pris icke medlemmar 2 195 kr.

Seminarium i kriminologi den 19 mars 2018

Inför våren 2018 planerar Juristakademien två stycken olika seminarium. Den första hålls den 19 mars och är en heldag på Stockholms universitet.

Föreläsare: Kalle Tryggvesson vid Stockholms universitet och Henrik Tham, professor emeritus.

PROGRAM FÖR SEMINARIET I KRIMINOLOGI

PLATS: Stockholms universitet, Bergsmannen (Aula Magna)
DATUM: Måndagen den 19 mars 2018
TID: 10:00 – 16:00

10:00 – 12:00 Professor emeritus Henrik Tham
Kan straffet påverka kriminaliteten. Är hårdare straff en möjlighet att minska kriminalitet?

12:00 – 13:00 Lunch

13:00 – 16:00 Studierektor vid kriminologiska institutionen Kalle Tryggvesson
Alkohol och kriminalitet.

Vi bjuder på morgonkaffe och eftermiddagskaffe med fikabröd.

Pris medlemmar 1 495 kr. Pris icke medlemmar 2 195 kr.

Bli medlem idag och få tillgång till rabatterade kurser och andra förmåner!

Seminarium i Familjerätt 16 april 2018

DETTA SEMINARIUM HAR TYVÄRR BLIVIT INSTÄLLT! 

Vi återkommer med mer information om seminariet inom familjerätt. Föreläsare är bl.a. Johan Wiberg från den digitala juristbyrån Avtal24 och Nordiska JuristAkademien.

seminarium familjerätt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *