Kursdagar

Seminarium hösten 2019

Kort resumé av vårt seminarium den 2/9 2019, JURIDIK PÅ SCHEMAT inför den nya terminen

Seminariet inleddes med en kort presentation av de juridiska avsnittens bakgrund från de första lokala inriktningarna via gymnasiereformen 2011 till dagens kurser. Både Eva Lundberg (ämnessakkunnig hos Skolverket) var överens om att juridiken skulle sidoordnas med ekonomi och inte inordnas under ekonomi. När den första lokala grenen startade i gymnasiet möttes jag av mycket skepsis från skolor och jurister som ansåg att juridik bara var för universitet. Utfallet som vi nu 20 år senare kan se visar att de hade fel. 

Beträffande ordningen på kurserna placerades Rätten och samhället oftast sist med tanke på tävlingen. Det var ofta viktigt att hinna de andra kurserna fram till tävlingen. Beträffande omfattningen av kurserna ansåg deltagarna att kursen i Affärsjuridik var svår att hinna med på 100 timmar ( ofta prutat till 85 timmar).

Eva Lundberg redogjorde för läromedlen i Lex-serien och meddelade att ny upplaga var på gång. Ytterligare övningsmaterial kommer också att tillkomma.

En redogörelse för rättegångsförfarandet finns i lärarhandledningen till övningsexempel i Rättegångsspel. Spelen är ofta tidskrävande och kräver god planering och förutsätter arbetsinsats av eleverna utanför lektionstid. En stor personlig utveckling hos eleverna kan iakttagas. Som moment i finalen kan elevernas prestationer ges mycket beröm.

Inför vårens tävlingar kan vi hänvisa till hemsidan där också tidigare prov finns och även redogörelse för de områden som behandlas i frågorna. Några skolor har infört tävlingen som obligatoriskt moment i undervisningen.

Beträffande betygssättning och bedömning har vi haft seminarier om detta tidigare och erfarenheterna har varit att lärarna haft mycket likartad bedömning.

Om det finns ytterligare kommentarer eller frågor är Ni välkomna till vår mejl eller hemsida!!

Tack vare engagerade lärare och duktiga elever har juridikutbildningen på gymnasiet blivit en stor framgång. En elev  uttryckte det på följande sätt: Det spelar ingen roll vad man än kommer att arbeta med. Juridiska kunskaper är alltid nyttiga

Seminarium – Straffrätt och att genomföra rättegångsspel 19/11-2013

utskickSeminarium_nja_ht13_straffrätt