Kompetensutveckling för Juridiklärare

Kunskapsutveckling anpassad för gymnasienivå

Många juridiklärare söker möjligheter till att ÖKA sin kunskap och hålla sig UPPDATERADE på det senaste inom deras ämne – dock är det svårt idag att hitta distansutbildningar inom Juridik.

Nu kan du bygga din erfarenhet

Nätverka med andra lärare inom juridik

Letar du efter:

  • Seminarium med kompetensutveckling
  • Anpassade efter kursplaner och efterfrågan
  • Seminarium som leds av personer med stor erfarenhet av det juridiska ämnet på gymnasiet
  • Intressanta och erfarna föreläsare

 

Skaffa dig en strategi för kompetensutveckling

för juridiska ämnen på gymnasienivå

Nordiska Juristakademien erbjuder dig utvecklande seminarium
Hel- eller halvdagsseminarier arrangeras årligen för att utveckla kompetensen för gymnasielärare och därmed ytterligare öka kvalitén på den juridiska utbildningen.

Vi ger dig en uppdaterad Lärarkompetens

Vårt mål är att öka kvalitén på den juridiska utbildningen

Detaljer

Avgift
Avgiften, som Nordiska Juristakademien AB fakturerar, framgår under respektive presentation. Moms tillkommer. Fakturan översändes till anmäld person om inget annat anges i anmälan.

Anmälan
Anmälan om deltagande sker via hemsidan eller på tfn 08-4589932.  Anmälan är bindande. Däremot är byte av deltagare tillåtet och avgiftsfritt.

Upplysningar
Nordiska Juristakademien AB förbehåller sig rätten att ställa in en kurs vid kursledarens förhinder vid sådan tidpunkt att likvärdig ersättare inte går att anlita eller vid för lågt deltagarantal.

Lokaler
Vid varje seminarieinbjudan anges lokal och plats.

Kompetensutveckling
Dina elever kommer snart möta framtiden och det är verktygen du ger dem som de kommer ta med sig dit. I dagens moderna och föränderlig tid kan det vara ovärderligt med moderna och uppdaterade verktyg.