Vanliga frågor och svar kring tävlingen

 1. Vilken version av lagboken krävs det att man minst har?
  Svar: Den från 2012.


 2. Får varje elev i ett lag ha en egen lagbok vid skrivningstillfället, eller är det en bok per lag?
  Svar: Det är tillåtet att varje elev har en egen, där får ni helt enkelt göra som ni vill.


 3. Ska svaren på tentamen besvaras skriftligt på papper? Är det okej att använda dator?
  Svar: Ja, svaren ska besvaras skriftligen på ett papper som sedan ska skickas iväg för rättning. Dator är inte ett tillåtet hjälpmedel.


 4. Skriver man tentamen 3 timmar i sträck? Är det någon obligatorisk rast inlagd? Får eleverna bryta för att t.ex. gå på toa under tiden?
  Svar: Ja, skrivningen pågår mellan 9 och 12 och ska hanteras som vilken skrivning som helst.


 5. Finns det några särskilda regler för provvakten?
  Svar: Provvakten får inte besvara några sakfrågor.


 6. Måste man hänvisa till ett lagrum på varje fråga ?
  Svar: Nej, endast på de frågor där lagrum uttryckligen efterfrågas.


 7. Kan det komma frågor som faller utanför de områden som angivits?
  Svar: Nej. Anledningen till att det kan finnas frågor i övningstentamen som berör andra områden är på grund av att vi tidigare år fokuserat på andra sakområden.