Skol-SM i Juridik 2018

Det är dags att anmäla sig till Skol-SM i Juridik 2018!

Sista ansökningsdagen är fredagen den 22 december 2017.

 

Tidsplan för 2018 års tävling

8/2 (ändrades från det tidigare satta datumet 13/2 för att ta hänsyn till sportloven)
Skrivningarna tillställs ansvarig lärare på respektive skola för erforderlig kopiering kvällen före
skrivningstillfället, som sker kl. 9-12 tisdagen den 8 februari 2018 då alltså skrivningarna
genomförs samtidigt över hela landet. Skrivtiden är tre klocktimmar och lagbok är enda tillåtna
hjälpmedel. Skrivningarna besvaras gruppvis av elevgrupper på max fem personer.

Skrivningarna skickas direkt efter sitt genomförande för rättning till bedömaren.

12/3
Måndagen den 12 mars meddelas de åtta finallagen och utsänds erforderligt underlag för
rättegångsspelet till de skolor som ska delta i det.

23/3
Senast fredagen den 23 mars kl 12.00 insänds stämningsansökningarna via e-post till
tävlingsledaren och till motparten.

13/4
Senast fredagen den 13 april kl 12.00 insänds svaromålen via e-post till tävlingsledaren
och till motparten.

25/4
Petite Final – onsdagen den 25 april på eftermiddagen är det parvis rättegångsspel i
rättegångssalen på Stockholms universitet för de tävlande lag/skolor som placerar sig 5-8
i skrivningsdelen. Gemensam middag med prisutdelning på någon av de tävlande skolorna.
(I sistnämnda hänseende har antagits att åtminstone någon sådan skola finns i
Stockholmstrakten annars får vi tänka om.)

26/4
Grande Final – torsdagen den 26 april på eftermiddagen är det parvis rättegångsspel i
rättegångssalen på Stockholms universitet för de tävlande lag/skolor som placerar sig 1-4
i skrivningsdelen. Gemensam middag med prisutdelning på någon av de tävlande skolorna.
(I sistnämnda hänseende har antagits att åtminstone någon sådan skola finns i
Stockholmstrakten annars får vi tänka om.)

 

Med reservation för ändringar.