Seminarium

Avtalstolkning den 24 mars 2023 kl 10 – 16

Seminariehållaren är jur.dr Konrad Lundberg har medverkat i arbetet med juristutbildningarnas skapande på gymnasierna.

Seminariets första del bygger på seminarieledarens doktorsavhandling. Avtalets innebörd, inkorporering, tolkning, utfyllning, och avser att visa att Högsta domstolens metod för avtalstolkning har en logisk och hierarkisk struktur. Förståelsen av denna gör utgången i tolkningstvister begripligare och underlättar argumentationen i tolkningstvister.

Under seminariets andra del genomgås ogiltighetsreglerna i avtalslagens kap 3, samt presenteras några ogiltighetsregler med annat – eller inget – lagstöd, som formkrav och ”svarta” affärer.

De praktiska exemplen går lätt att använda i er undervisning.

Lokal: Wallenbergssalen, Juristernas hus på Stockholms universitet

Anmäl er gärna snarast till seminariet, begränsat antal platser.

Välkomna till både Skol-SM och vårt seminarium.

Sten Björkblom