Rättegångsspelskompendium

Nordiska Juristakademien – Rättegångsspelskompendium

Rättegångsspel har på senare år blivit ett populärt inslag i gymnasiejuridikkurser. Våra rättegångsspel har ett rollspelsupplägg och är genom sitt laborativa inslag ett mycket lärorikt moment i undervisningen.

Materialet till rättegångsspelen består av två kompendier, ett studenthäfte och ett lärarhäfte. I Studenthäftet finns bakgrundberättelse, rollista och anvisningar till rättegångsspelen. Därutöver innehåller även kompendiet bland annat lathund för huvudförhandling i tvistemål och i brottmål, redogörelse för principer som styr brottmålsprocessen, utdrag ur brottsbalken och rättegångsbalken och en beskrivning av talan i allmän domstol i förmögenhetsrättsliga mål. I lärarhäftet finns vittnesinstruktioner och ytterligare anvisningar.

Rättegångskompendium omfattar 9 olika rättegångsspel inom områdena avtalsrätt, köprätt, familjerätt och straffrätt.

En klassuppsättning omfattar 15 st studentkompendium och 1 st lärarkompendium. Minst en klassuppsättning måste beställas, därefter kan extra exemplar beställas.

Pris (exkl moms och frakt)
En klassuppsättning (15 elever) : 2 000 kr (Icke medlemmar 2 800 kr)
Extra studenthäfte: 200 kr/häfte
Extra lärarhäfte: 200 kr/häfte

Frakt: 200 kr/klassuppsättning tillkommer

Beställ via epost: sten.bjorkblom@juristakademien.se