Nyheter

 

Inför SKOL-SM i juridik 2023

Sista anmälningsdag 20/12 – 2022 till sten.bjorkblom@juristakademien.se 

Tidpunkt för skriftlig prov: den 1/2 – 2023

Resultat meddelas 15/2 – 2023

Mer information finns under rubriken Skol-SM i Juridik 2023

November 2022