Nyheter

Inför våren 2022 planeras ett digitalt nationellt inriktat prov i Privatjuridik för de skolor där kursen ges. En provomgång har genomförts i tre gymnasieskolor med goda erfarenheter under våren 2021.

Provet är individuellt och är ett stöd för lärarens betygsättning. Det ger en rättvis och opartisk bedömning av elevernas kunskaper. Rättning sker genom Juristakademien.

Provet består av 15 flervalsfrågor och sker digitalt med en skrivtid på max 2 timmar. Lagboken är elevernas hjälpmedel.

Provet genomförs i samarbete med företaget DUGGA.

Oktober 2021