SKOL-SM i juridik 2023, nu för 22:a året i rad

Sista anmälningsdag 20/12 – 2022 till Sten Björkblom, sten.bjorkblom@juristakademien.se. Juristakademien bekräftar mottagandet.

Tidpunkt för skriftlig prov onsdagen den 1/2 – 2023, kl 09-12. (Åk2 elever får deltaga, dock ej i finalerna, dvs utom tävlan).
Resultat meddelas onsdagen 15/2 – 2023.

Var noga med att ange rätt mejladress och faktureringsadress samt preliminärt antal lag. Namn på lagen är viktigt först när svaren sänds in. Provet sänd ut till den mejladress som angivits i anmälan kl. 08:30, 1/2 – 2023. Tävlingen sker i 4-5 mannalag. Svaren sänds till domaren Erik Ullholm, erik.ullholm5@gmail.com. Juristakademien bekräftar mottagandet.

Lottningen av käranden och svarande lag sker den 20/2 – 2023.
Rättsfallet som är tävlingsmoment i finalen utsänds den 25/2 – 2023.
Stämningsansökan insänds av kärande lag till Erik Ullholm senast den 20/3 – 2023.
Svaromål insänds till Erik Ullholm, erik.ullholm5@gmail.com senast den 17/4 – 2023.

Petite finalé* onsdagen den 10/5 – 2023, kl 12-19.

Grande finalé* torsdagen den 11/5 – 2023, kl 12-19.

Kompletterande information

Följande områden kan bli aktuella i provet:

Allmän avtalsrätt, Köprätt, Konsumentköprätt, Associationsrätt, Marknadsrätt, Fastighetsrätt, Familje- och avsrätt, Straffrätt.

I finalen blir också processrätten aktuell.

Frågorna är c:a. 10 st och kan ge max 25 p sammanlagt.

Skrivtiden är tre timmar.

Hjälpmedel är liksom tidigare lagboken.

*Grande finalé lagen 1-4; Petite finalé lagen 5-8.