Övningstentamen

Övningsmaterial inför Skol-SM

Skol-SM i juridik kräver förberedelser om Er Skola vill nå final. För att kunna förbereda sig på bästa vis rekommenderar vi er att;

  1. Läsa igenom hur tävlingen är utformad, https://www.juristakademien.se/skol-sm-i-juridik/
  2. Beställa och träna på övningstentamensfrågor.
  3. Beställ Rättegångskompendiet och utför egna rättegångsspel.

Övningstentamen består av sammanlagt 15 frågor med olika svårighetsgrad samt ett facit för läraren. Materialet är skapad av Nordiska Juristakademien och är kostnadsfritt för de som avser att vara med i eller är intresserade av att deltaga i kommande tävling.

Pris (exkl moms)
Övningstentamensfrågor: 0 kr
Levereras som pdf via e-post.

Beställ här: info@juristakademien.se