Digital jurist i undervisningen

Avtal24 – en digital jurist i undervisningen

  • Ett Interaktivt läromedel för avtalsskrivande
  • En brygga mellan teori och praktiskt tillämpande juridik
  • Ger eleven en förståelse hur man juridiskt reglerar olika situationer
  • Ger en inblick i de frågor en jurist ställs inför i vardagen och hur man kan lösa dessa

 

Tjänsten är framtagen för att ge undervisningen en praktisk dimension. Eleverna får med hjälp av applikationen möjlighet att genomgå den arbetsprocedur som är en naturlig del av många juristers vardag. Med utgångspunkt i flera fiktiva situationer (s.k. case) får eleverna analysera en eller flera personers behov av juridiskt skydd i form av avtal. I proceduren ingår att identifiera vilket eller vilka avtal som behövs, hur avtalet bör vara utformat för att uppnå önskat resultat utefter förutsättningarna, att utforma avtalet via applikationen samt att utreda om ytterligare åtgärder behöver vidtas för avtalets giltighet.

Tjänsten täcker ett flertal rättsområden och det finns möjlighet att upprätta allt från komplicerade aktieägaravtal till enkla samboavtal. Detta gör att applikationen kan användas inom ramen för flera undervisningsområden inom juridikkurserna.

Lärarna hittar alla avtal som eleverna skapat under ”Mina sidor” på avtal24.se.

Pris
1 995 kr exklusive moms för 12 månader (995 kr första året för medlemmar i Nordiska juristakademien genom anmälan via NJA)

[contact-form-7 id=”391″ title=”Kursmaterial”]