Arkiv

Nedan kan ni se de kursdagar Nordiska Juristakademien tidigare år erbjudit. Under fliken ”Önskemål om kursdagar” kan ni önska vad ni vill att framtida kursdagar ska behandla och när de ska infalla.

 

[accordion]
[acc_item title=”2017″]

Vårterminen

Kriminologi

Kursdagen i kriminolog i behandlade och diskuterade olika frågeställningar inom ämnet kriminologi. Sedan presenterades och diskuterades även två studier inom ämnet. Kursdagen hölls av Kalle Tryggvesson och Tove Petterson, docent respektive professor i kriminologi vid Stockholms Universitet.

[/acc_item]

[acc_item title=”2016″]

Höstterminen

Diskussionsseminarium i juridik, Civilprocessen

Diskussionsseminariet i juridik behandlade två olika ämnen: betygsbedömning i juridik samt hjälpmedel vid undervisning i juridik. Innehållet i första delen bestod av en genomgång av vad som behövs, skilda metoder för bedömning samt diskussion kring elevsvar. Innehållet i del två fokuserade på genomförande av rättegångsspel och hur det kan användas i undervisningen. Utöver det visades olika digitala verktyg som avser att underlätta och stimulera undervisningen. Diskussionsseminariet genomfördes av Eva Lundberg, gymnasielektor och Konrad Lundberg, Doctoral Candidate vid Stockholms Universitet.

Under kursdagen om civilprocessen behandlades bland annat ämnena advokatetik, arbetet som advokat och tvistemålsprocessen. Utöver det presenterades och diskuterades olika digitala verktyg som avser att underlätta och stimulera undervisningen. Seminariet genomfördes i Göteborg av Svante Thorsell, advokat och Sten Björkblom, universitetslektor.

[/acc_item]
[acc_item title=”2015″]

Vårterminen                                                   Höstterminen

Konsumenträtt                                                                                       Marknadsrätt

Kursdagen i konsumenträtt innehöll en genomgång av rättigheter och skyldigheter utifrån konsumentskyddslagstiftningen samt viktiga lagar på området. Vad som gäller vid köp av varor och tjänster, resor, hemförsäljning och distanshandel gicks också igenom. Teorin varvades med praktiska övningsexempel.

Kursdagen i marknadsrätt behandlade ämnet marknadsrätt med fokus på marknadsföringsrätten. Innehållet bestod av en genomgång av de viktigaste marknadsrättsliga lagarna och förfarandet inför Reklamombudsmannen. Kursdagen innehöll också en presentation av processen vid Marknadsdomstolen och vid den framtida Patent- och marknadsdomstolen. Även ny praxis på området behandlades.

[/acc_item]
[acc_item title=”2014″]

Vårterminen                                                   Höstterminen

Processrätt                                                                                                Avtalsrätt

Kursdagen i processrätt behandlade processrättens grunder (syften, grundbegrepp samt principer), hur rättegången i brottmål respektive tvistemål går till. Även nya rättsfall och lagändringar gicks igenom. Del två av kursdagen behandlade utformningen av rättegångsskrifter, huvudförhandlingens tillvägagångssätt, förhörs- och pläderingsteknik samt språket vid en huvudförhandling.

Kursdagen i avtalsrätt fokuserade på avtalsrättsliga frågor och främst ”ogiltiga avtal”. Ämnen som togs upp var orsaker till ogiltighet, bristande rättshandlingsförmåga, formkrav för avtal, bristande förutsättningar samt förklaringsmisstag. Även tvång, svek och ocker samt oskäliga avtalsvillkor och standardavtal togs upp.

[/acc_item]
[acc_item title=”2013″]

Vårterminen                                                   Höstterminen

Kriminologi, Betyg och bedömning                                                    Straffrätt, Att genomföra rättegångsspel

Kursdagen i kriminologi fokuserade på att öka kunskaperna inom/om kriminologi, brott och straff, samt brottsoffer.

Kursdagen om betyg och bedömning var ett diskussionsseminarium som bland annat berörde och behandlade betygskriterierna och den sammanhängande bedömningsproblematiken kring uppgifter med givna elevsvar. Läromedel, lärarkompetens, pedagogik och rättegångsspel diskuterades också. Caseövningar genomfördes i grupp.

Kursdagen i straffrätt tog upp straffrättens syfte, brottsbegrepp, grunderna för ansvarsfrihet, brottspåföljder, allmänt om rättegången i brottmål samt viktiga rättsfall.

Kursdagen i rättegångsspel gick igenom hur man genomför rättegångsspel och även hur man bäst förbereder sina elever för Skol-SM i Juridik, både teoretiskt och praktiskt.

[/acc_item]
[acc_item title=”2012″]

Vårterminen                                                   Höstterminen

Rättegångsspel                                                                                       Betyg och bedömning

Kursdagen i rättegångsspel tog upp och förklarade rättegångsspelets grunder. De deltagande fick också i grupp testa på att skriva en stämningsansökan och svaromål, samt utföra ett rollspel baserat på ett förberett case. Företaget Karnov kom även dit och berättade om sin rättsdatabas. Det gicks också igenom hur Skol-SM i Juridik går till.

Kursdagen om betyg och bedömning var ett diskussionsseminarium som bland annat berörde och behandlade betygskriterierna och den sammanhängande bedömningsproblematiken kring uppgifter med givna elevsvar. Läromedel, lärarkompetens, pedagogik och rättegångsspel diskuterades också. Caseövningar genomfördes i grupp.

[/acc_item]
[/accordion]

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *