Önskemål kring kursdagar

Genom att svara på frågorna nedan kan du vara med och påverka när kursdagarna ska infalla under terminerna samt ge önskemål om vilket ämne de ska behandla.

Ditt namn

Din e-post

Önskemål om ämne

Önskemål om när kursdagen ska infalla (ex. början/mitten/slutet av terminen)