Nyhetsbrev

Nordiska Juristakademiens Nyhetsbrev

 

Skolverket tipsar om ett stödmaterial i skolan

Skolverket har publicerat en artikel om ett stödmaterial som handlar om hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan bedrivas i praktiken. Materialet fokuserar på att underlätta arbetet med att bland annat följa upp, dokumentera och planera utbildningen. Läs hela artikeln här.

Biträdande jurist döms till fängelse efter att ha förfalskat domar

En person som tidigare arbetade som biträdande jurist har dömts för att gång på gång ha missbrukat sina klienters förtroenden. Personen ska bland annat ha förfalskat domar. Gärningsmannen döms till ett år och två månaders fängelse. Läs hela artikeln här.

Möjligt för makar att skilja sig utan betänketid

Högsta Domstolen har konstaterat att det inte finns någon anledning att tillämpa betänketid vid en skilsmässa om makarna levt isär i mer än två år. Betänketid ska dock tillämpas om makarna har små barn eller om den ena maken önskar så. Läs hela artikeln här.