Information från tävlingsledningen

Under dagen idag den 21 mars kommer finalistlagen i årets Skol-SM att få rättsfall och anvisningar till de e-postadresser vi har fått för respektive lags kontaktperson.

Vid eventuella frågor i samband med dessa utskick vänligen kontakta verksamhetsansvarig Sten Björkblom på tel. 0767-701 80 84, e-post: sten.bjorkblom@juristakademien.se alternativt vår administratör Peter Reivall, på tel. 0707-713147, e-post: peter.reivall@saldoteknik.se.