Aktuella kursdagar

Dags att anmäla sig till hösten första seminarium

 

Pris medlemmar 1495 kr. Pris icke medlemmar 2195 kr

Bli medlem idag och få tillgång till rabatterade kurser och andra förmåner!

 

Är medlemVill bli medlem

Sista anmälningsdatum: 20 november 2017
Kl. 10:00-12:30. Avtalets innebörd: inkorporering, tolkning och utfyllnad.
Högsta domstolens metoder för att avgöra om ett standardavtal ska anses ingå i det konkreta avtalsförhållandet, hur ett avtal i tveksamma fall ska tolkas och hur ett ofullständigt avtal kompletteras. Frågeställningarna belyses utifrån ett antal exemplifierande rättsfall, som distribueras i förväg till deltagarna för genomläsning.
Kursledare: Konrad Lundberg

 

13:00-16:00. Bedömning och betygssättning på de juridiska kurserna
Innehållsbeskrivning kommer snart.
Kursledare: Eva Lundberg